Do klinického výskumu investovalo 19 farmaceutických spoločností vyše 34 mil. eur

Do klinického výskumu  v roku 2019 investovalo 19 farmaceutických spoločností vyše 34 – mil. eur. Medicínska riaditeľka výskumnej infraštruktúry Slovacrin Beáta Čečetková  predstavila výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojili spoločnosti združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Do klinického testovania sa zapojilo takmer sedemtisíc pacientov. Najviac ich bolo v oblasti diabetológie, nasledovala oblasť  kardiovaskulárnych ochorení.  Výskum liekov robili na dobrovoľníkoch.

 AIFP uviedla, že sa vďaka klinickému výskumu dostáva k pacientom nová a  účinná liečba. Cieľom je zistiť, či je liek bezpečný i to ako účinkuje. Podľa AIFP sú klinické štúdie dnes viac špecializované a personalizované.

Klinické skúšanie má prísne pravidlá. Z každých 25- tisíc látok sa z laboratória do klinického testovania na ľuďoch dostane 25 liekov. Najskôr ide o laboratórne testovanie, ktoré môže trvať aj celé roky.  Ak sa ukáže, že liek je bezpečný, otestujú ho b priebehu niekoľkých mesiacoch na desiatkach ľudí. Nasleduje ďalšia fáza, pri ktorej odborníci testujú nežiadúce účinky na stovkách ľudí.  Napokon preveruje účinnosť aj dávkovanie lieku na tisíckach ľudí až následne môžu byť registrované.

Na porovnanie v Českej republika sa do štúdií zapája takmer až trikrát viac dobrovoľníkov.  Na Slovensku to bolo takmer 7- tisíc. V Českej republike to  bolo viac ako 21,5 -tisíc ľudí.  

Od roku 2018 je Slovensko je súčasťou európskej siete zameranej na akademický klinický výskum – Ecrin (European Clinical Research Infrastructure Network). Cez  národnú sieť Slovacrin, ktorá pôsobí pri Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa tak stalo pozorovateľom v organizácii, ktorá realizuje medzinárodné klinické štúdie.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu zastupuje viac ako 30 farmaceutických spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku. Vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). Je členom European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.