Na obezitu je jediný liek. Ľudia chudnúť nechcú

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) považuje obezituza epidémiu 21. storočia a za jedno z najzávažnejších chronických ochorení. K najobéznejším patria krajiny Polynézie s viac ako 54 percentami obéznych obyvateľov, nasleduje Irak, USA – 34 percent, Mexiko -28 percent, Veľká Británia -24 percent). V Slovenskej republike je prevalencia obezity okolo 23 percent. Obezita je chronické ochorenie, celoživotné, aj po redukcii hmotnosti  je potrebný zdravý životný štýl.

Najväčšie chyby robia ľudia vo výžive, v zložení stravy aj v množstve a majú aj nedostatok pohybu a príliš veľa času trávia sedením. Až 90 percent pacientov úplne ignoruje, čo im odporúčajú lekári.

Na Slovensku je iba málo špecialistov, ktorí sa venujú  liečbe obezite venujú. A až na zo môže nadviazať bariatrická metabolická chirurgia. V Európskej únii je pre pacientov niekoľko medikamentov na Slovensku je k dispozícii jedený.

V minulosti boli  tri lieky – orlistat, sibutramín a rimonabant. Orlistat bránil vstrebávaniu tukov v čreve, sibutramín tlmil pocit hladu v mozgu, rimonabant tlmil pocit hladu a zvyšoval výdaj energie. Orlistat nebol zakázaný, bol aj voľnopredajný v lekárňach. Aktuálne ho však už nedostať.

Pacienti nevedia regulovať príjem tukov a spôsoboval hnačky. Sibutramín bol stiahnutý z trhu z dôvodu nárastu kardiovaskulárnych príhod. Pri rimonabante  to zase boli problémy s vznikajúcimi depresiami a samovraždami.

Špecialistka na obezitu MUDr. Ľubomíra Fábryová uvádza, že  je momentálne na Slovensku pre pacientov s chronickou obezitou k dispozícii iba jediný liek s dvoma účinnými látkami – naltrexón a bupropión v tabletách.  Potláča chuť a potrebu sa najesť a súčasne tiež ovplyvňuje aj zvýšenie výdaja energie.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami tohto lieku sú nevoľnosť, zápcha, bolesti hlavy, suchosť v ústach a vracanie. Liečbu  predpisuje lekár, ale  nehradí ju zdravotná poisťovňa. Pacient si ju musí zaplatiť sám. Samozrejme, liečba musí byť logicky spojená s úpravou životného štýlu.

MUDr. Alena Penesová, PhD., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied SAV sa zameriava na sú popularizáciu výskumu prevencie ochorení, ktorých príčinou je obezita. Penesová získala vlani  Cenu SAV za to, že sa  snaží prispieť k lepšej osvete, včasnej diagnostik,  liečbe i prevencii .

„Výskyt centrálnej (abdominálnej) obezity bol v roku 2012 u mužov 48,3 percenta a u viac ako polovice – 53,9 percenta žien. Za posledných desať rokov sa však podrobný epidemiologický výskum výskytu a príčin obezity u dospelej populácii nerobil.. V minulosti bol program CINDY, no momentálne nepokračuje.“ povedala Penesová a upozornila, že počet detí s nadváhou a obezitou pribrzdil a ďalej nerastie, aktuálne asi 25 percent detí má nadváhu alebo obezitu.

Už viac ako päť rokov sa snaží  o národný projekt boja s obezitou, ktorý by zahŕňal aj zber epidemiologických dát, aj riešil prevenciu či liečbu obezity. „Zdá sa, že to nepatrí k prioritám zdravotnej politiky, pretože národných plánov boja s obezitou a podobných máme na papieri už viac ako dosť, no bez financovania sa nič nezmení.“ Dodala.

Cenu SAV za popularizáciu  dostala Penesová aj za to, že spolupracovala pri príprave televíznej relácie extrémnych premien, ktorej prvá séria začala v roku 2016.   Robila vstupné aj priebežné interné vyšetrenie na výskumnej klinike v Biomedicínskom centre SAV a potom aj spracovala výsledky a porovnávala ich, ako sa zmenil  zdravotný stav účinkujúcich počas a po schudnutí.